Home Om Oss

Om Oss

Vi bor ca. 20 min. sør for Oslo på et sted som heter Svartskog. Her bor vi inntil skog og mark og fem minutter fra vannet. Dette er et drømmested for hundehold. Her kan en gå lange turer med løse hunder i svært vekslende terreng. Her bor to voksne mennesker og fem hunder; 2 hanner og 3 tisper. Ofte er det mange flere her, både av hunder og mennesker. Vårt oppdrett er av forholdsvis beskjeden målestokk. Til nå har vi bare hatt et kull i året.

Vårt oppdrett av Newfoundlandshund startet med at vi i 1992 fikk kjøpt en valp som utviklet seg til å bli en svært så fin og god avlstispe; N UCH Bergtoppens Chira Chira. Vårt første kull, C-kull etter Chira ble født i april 1995. I kombinasjon med en hannhund fra Toppoloppos B-kull fikk vi her seks meget bra valper. To hunder fra dette første kullet, en hannhund og en tispe har gått videre i avl. Også i senere kull har Chira i ulike kombinasjoner gitt fine og friske hunder. I dag har vi flere hunder i avl som alle er etterkommere av Chira. Også Akki har vist seg å være en fin avlstispe som gir meget sunne og friske avkom i ulike kombinasjoner.

AVLSFILOSOFI

Vi stiller høye krav til hunder som vi bruker i avl.Dette gjelder både eksteriør, helse og funksjon.Til nå har vi vært svært så heldige med vårt avlsarbeid.Utvikling og preging av valper arbeider vi målbevisst med.Både tispas pregingsatferd i valpekassen og livet utenfor er med i vår vurdering og tilrettelegging for å få trygge og sterke valper.I løpet av den perioden valpene er utenfor valpekassa d.v.s. etter ca. 3 uker, sørger vi for at valpene treffer andre hunder samt mennesker i alle aldre og begge kjønn.Det er også svært viktig for oss å arbeide for å bevare rasens bruksegenskaper i vann.Vi bruker derfor mye tid og energi på dette arbeidet. For å kunne ta vare på denne fine egenskapen er det viktig å videreutvikle en kraftfull og frisk hund i en funksjonell kropp.Videre legger vi mye vekt på å bevare rasens typiske gode gemytt.